< Tilbage

Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 14. marts 2017.15-03-2017 - 17:30

Generalforsamlingen blev indledt kl. 18:30 med smørrebrød og øl/vand.

Derefter gennemførtes den formelle del af generalforsamlingen med Beretning 2016, Årsrapport 2016, Budget 2017, Forslag (der var indkommet 2 forslag), samt valg til bestyrelse og revision.

 

Beretning og Årsrapport blev godkendt. Nye andelsværdier kan ses her.

 

Budgettet for 2017 blev - med en enkelt justering - godkendt og foreningens Boligafgifter med virkning fra 1. maj 2017 er stort set uændrede (se under økonomi).

 

Bestyrelsen fortsætter uændret med Chris Hansen som genvalgt formand (2019), Bodil Jacobsen som næstformand og kasserer (2018) og Søren Petersen som sekretær (2018). Mette Zabel er suppleant (2018). Edel Nielsen er intern revisor (2018) og Eddy Madsen er intern revisor suppleant (2018).

 

Forslag 1: Der blev vedtaget et sæt reviderede vedtægter med basis i ABF´s standardvedtægt fra 2014.

 

Forslag 2: Det blev besluttet at vedligeholde lodret stern i antracit grå farve samt, som en forandring/fornyelse, at behandle det underliggende vandrette stern (underudhæng) med farven hvid 9010 i løbet af sommeren 2017. Se eventuelt foto (link) af stern herunder. Der forhandles tillige med maler om også at behandle lofts brædder indvendig i carporte.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe og lagkage.

 

15. marts 2017, CKH

Kommenter artikel


Kommentarer

< Tilbage