< Tilbage

Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 13. marts 2018.15-03-2018 - 17:30

Generalforsamlingen startede klokken 19:00.

Derefter gennemførtes den formelle del af generalforsamlingen med Beretning 2017, Årsrapport 2017, Budget 2018, samt valg til bestyrelse og revision.

 

Beretning og Årsrapport blev godkendt. Nye andelsværdier kan ses her.

 

Budgettet for 2018 blev - med en enkelt justering - godkendt og foreningens Boligafgifter med virkning fra 1. maj 2018 er stort set uændrede (se under økonomi).

 

Foreningens kasserer igennem 12 år, Bodil Jacobsen der var på ordinært valg, havde besluttet ikke at genopstille. 

Generalforsamlingen valgte derfor den hidtidige suppleant Mette Zabel som nyt bestyrelsesmedlem. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Chris Hansen som formand, direkte valgt på generalforsamlingen (2019), Søren Petersen som næstformand og kasserer (2018) og Mette Zabel som sekretær (2020). Jørgen Jakobsen er nyvalgt suppleant (2019). Edel Nielsen er intern revisor (2019) og Eddy Madsen er intern revisor suppleant (2019).

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe, smurte boller med pålæg og lagkage.

 

16. marts 2018, Chris Hansen

Kommenter artikel


Kommentarer

< Tilbage