Andelsværdier 2020

Type 84 m2: 497.009
Type 100 m2: 591.678

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.
Vedtaget på generalforsamlingen 10. marts 2020.Boligafgifter 2020 pr. måned

Type 84 m2: 2.120
Type 100 m2: 2.411

Boligafgifterne er gældende pr. 1. maj 2020.

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 10 "Nøgleoplysninger" i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport
2) Indberettet til Erhvervsstyrelsen

Nøgleoplysnings skema fra Årsrapport

Nøgleoplysnings skema Erhversstyrelsen