Andelsværdier 2018

Type 84 m2: 480.876
Type 100 m2: 572.472

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.
Vedtaget på generalforsamlingen 13. marts 2018.Boligafgifter 2018 pr. måned

Type 84 m2: 2.200
Type 100 m2: 2.499

Boligafgifterne er gældende pr. 1. maj 2018.

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 10 "Nøgleoplysninger" i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport 2017
2) Indberettet til Erhvervsstyrelsen