Andelsværdier 2019

Type 84 m2: 489.368
Type 100 m2: 582.581

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.
Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2019.Boligafgifter 2019 pr. måned

Type 84 m2: 2.204
Type 100 m2: 2.491

Boligafgifterne er gældende pr. 1. maj 2019 (1. juni 2019).

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 10 "Nøgleoplysninger" i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport
2) Indberettet til Erhvervsstyrelsen