Andelsværdier 2017

Type 84m2: 476.975
Type 100 m2: 567.827

Andelsværdierne er beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen.
Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2017.Boligafgifter 2017 pr. måned

Type 84 m2: 2.192
Type 100 m2: 2.504

Boligafgifterne er gældende pr. 1. maj 2017.

Af principielle årsager offentliggør Andelsboligforeningen Pjedsted 1 ikke sin Årsrapport på hjemmesiden. Årsrapport kan med forbehold rekvireres ved henvendelse til formanden på e-mail adressen

Nedenfor kan interesserede imidlertid læse regnskabets note 9 "Nøgleoplysninger" i 2 versioner:

1) Gengivet fra Årsrapport 2016
2) Indberettet til Erhvervsstyrelsen